Portal de transparencia

En aquesta pàgina hi trobareu tota la documentació legal, memòries anuals, els comptes, els contractes públics i estatuts de la Protectora d’animals de Sabadell.

2022

$

Presupost

2021

$

Memòria anual

$

Memòria detall

$

Resum de comptes

2020

$

Memòria anual

$

Memòria detall

$

Resum de comptes

2019

$

Memòria anual

$

Memòria detall

$

Resum de comptes

2018

$

Memòria anual

$

Memòria detall

$

Resum de comptes

2017

$

Memòria anual

$

Memòria detall

$

Resum de comptes

Altres

$

Contractes púbilcs

$

Estatuts