Llegats i herències solidàries

Pots seguir ajudant els animals abandonats incloent la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell en el testament. Ens comprometem a respectar la teva voluntat i destinar íntegrament la teva donació per a la defensa dels animals.

Com fer-ho:

$

El procediment més senzill, econòmic i segur és a través d’un testament davant notari. És convenient que, posteriorment, ens n’informis, per tal que puguem vetllar perquè les teves voluntats es compleixin.

$

Pots fer-nos hereus de tots els teus béns o d’una part o llegar-nos-en un en concret: diners (en efectiu o dipositats en entitats financeres), accions, fons d’inversió, assegurances de vida o béns materials (un immoble, un cotxe, joies, obres d’art, mobiliari…).

$

Pots modificar el testament tantes vegades com vulguis al llarg de la vida.

Què podrem fer:

$

Qualsevol aportació, per petita que sigui, serà molt important, ja que ens permetrà sumar esforços en benefici dels animals.

$

Atès que som una entitat que ha estat declarada d’utilitat pública, estem exempts de pagar l’impost de successions i el de societats. Per tant, tota l’herència anirà dedicada íntegrament a la defensa i protecció animal.

$

Aquestes aportacions ens permetran fer accions que mai no podem tirar endavant amb el pressupost limitat del refugi, com per exemple adequació de les instal·lacions, inversió en equips veterinaris, etc.

Si vols que t’informem més àmpliament d’aquesta opció de col·laboració, pots escriure’ns a protectora@protectorasabadell.org

En cas que triïs aquesta via de col·laboració, les nostres dades fiscals són:

Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell
Ctra. de Caldes, Km. 24,2
08202 Sabadell
NIF: G-08977126