Denuncies

Què s’ha de fer si es coneix el cas d’un animal maltractat o en males condicions

La Lliga Protectora d’animals de Sabadell no té funcions sancionadores, i per tant s’han d’ocupar del cas les autoritats compentents.

És important que tots ens conscienciem de que cal denunciar qualsevol situació de maltractament animal, o si es té coneixement d’animals en desemparament, encadenats, trancats en balcons o terrasses, casos d’abandonament, cria il·legal o comerç entre particulars.

Convé aportar proves (fotos, per exemple) per poder presentar la corresponent denúncia, que en molts casos pot ser anònima.

En cas d’emergències heu de trucar al 112 perquè el derivin al cos corresponent.

A Sabadell heu d’avisar mitjançant denúncia a la Policía o fer una instància a l’Ajuntament:

Policía Municipal
Carrer Pau Clarís, 100
T. 937 453 261
App de la Policía Municipal (no per a casos urgents)

Ajuntament de Sabadell
Fer una instància en línia a la seu electrònica de la seva web
Fer una instància presencial a Atenció Ciutadana
Per mail a benestaranimal@ajsabadell.cat
Trucar al 010
A la web de l’Oficina de Benestar Animal

Mossos d’Esquadra
Carretera Prats de Lluçanès, 401

T. 937 202 000

Guàrdia Civil
Denúncia per internet
Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona)
T. 937 232 387

Altres
Apartat de denuncies de l’Asociació Wiki FAADA
App anomenada SOS Animal