Condicions d’apadrinament

El padrí rebrà, per correu electrònic, un informe inicial de presentació de l’animal (sexe, edat, quan va arribar al refugi, etc).

No podrà ser informat de les dades dels seus antics propietaris o de la persona que el va entregar al refugi.

L’animal apadrinat conservarà el seu nom, a fi de no crear-li confusions ni trastorns psicològics. En cas de no conèixer el nom, el padrí n’hi podrà posar un.

El fet d’apadrinar no confereix cap dret de propietat sobre l’animal.

El padrí podrà adoptar l’animal en qualsevol moment, obtenint el mateix descompte que un soci. Però al cap d’un any disposarà d’un descompte especial del 50%.

En cas de que l’animal apadrinat sigui adoptat, se li comunicarà al padrí quan la adopció estigui confirmada. En cap cas el padrí serà informat de les dades de l’adoptant.

Si per motius d’estricta gravetat en la salut de l’animal, el veterinari del refugi, ha d’aplicar l’eutanàsia, se li comunicarà al padrí. Però la decisió la tindrà única i exclusivament el facultatiu veterinari i la Protectora, com a responsables del seu benestar i la seva qualitat de vida.

En ambdós casos anteriors, la Protectora li assignarà un nou apadrinat (o se li oferirà la opció d’escollir-ne un altre de la llista de gossos i gats per apadrinar).

En qualsevol moment el padrí podrà suspendre la seva ajuda, però es prega que posi el fet en coneixement de la Protectora abans del dia 25 del mes pertinent. En cap cas es retornarà l’import ja cobrat.

El padrí rebrà semestralment, per correu postal, la revista “Petjades”. A més, en cas de disposar de correu electrònic, serà informat de les activitats que la Protectora organitza periòdicament o en les que participa.

El padrí tindrà un carnet que l’acreditarà com a tal. I li permetrà gaudir de certs avantatges en clíniques veterinàries i d’altres establiments que col·laboren amb nosaltres.

Els padrins presencials podrán visitar el seu animal apadrinat dos cops al mes. Les visites tindran lloc el primer i tercer diumenge de cada mes, de 10:30h a 13:30h o bé els dilluns, dimecres, dijous i divendres en l’horari de tarda.

Cal que el padrí confirmi la seva assistència, mínim amb 4 dies d’antelació, enviant un mail a padrins@protectorasabadell.org. Caldrà indicar nom i cognoms del padrí, nom de l’apadrinat, dia de la visita, nombre de persones que vindran i un telèfon de contacte.

En cas de mal temps (pluja o neu) la visita quedarà anul·lada. Per seguretat, els visitants NO estan autoritzats a entrar dins els patis dels gossos. Els treballadors o l’equip de voluntaris del Programa s’encarregarà d’aquesta tasca.

En cas de que el padrí tingui animals propis, no els podrà entrar al refugi.
En les visites al refugi es recomana l’ús de roba adequada. Degut a la possibilitat d’embrutar-se.

El padrí haurà de portar collar/arnes i corretja si vol treure a passejar el seu apadrinat per la Salut.

En cap cas es deixarà l’apadrinat solt quan estigui fora de la Protectora.
La Protectora organitzarà una Festa anual per tal de reunir a tots els padrins (presencials i no presencials) i els seus animals apadrinats.

El full d’apadrinament serà acceptat després d’haver-se llegit les condicions d’apadrinament.

El padrí rebrà, per correu electrònic, un informe inicial de presentació de l’animal (sexe, edat, quan va arribar al refugi, etc).

No podrà ser informat de les dades dels seus antics propietaris o de la persona que el va entregar al refugi.

L’animal apadrinat conservarà el seu nom, a fi de no crear-li confusions ni trastorns psicològics. En cas de no conèixer el nom, el padrí n’hi podrà posar un.

El fet d’apadrinar no confereix cap dret de propietat sobre l’animal.

El padrí podrà adoptar l’animal en qualsevol moment, obtenint el mateix descompte que un soci.

Però al cap d’un any disposarà d’un descompte especial del 50%.

En cas de que l’animal apadrinat sigui adoptat, se li comunicarà al padrí quan la adopció estigui confirmada. En cap cas el padrí serà informat de les dades de l’adoptant.

Si per motius d’estricta gravetat en la salut de l’animal, el veterinari del refugi, ha d’aplicar l’eutanàsia, se li comunicarà al padrí. Però la decisió la tindrà única i exclusivament el facultatiu veterinari i la Protectora, com a responsables del seu benestar i la seva qualitat de vida.

En ambdós casos anteriors, la Protectora assignarà un nou apadrinat (o se li oferirà la opció d’escollir-ne un altre de la llista de gossos i gats per apadrinar).

En qualsevol moment el padrí podrà suspendre la seva ajuda, però es prega que posi el fet en coneixement de la Protectora abans del dia 25 del mes pertinent. En cap cas es retornarà l’import ja cobrat.

El padrí rebrà semestralment, per correu postal, la revista “Petjades”. A més, en cas de disposar de correu electrònic, serà informat de les crides I activitats que la Protectora organitza periòdicament o en les que participa.

El padrí tindrà un carnet que l’acreditarà com a tal. I li permetrà gaudir de certs avantatges en clíniques veterinàries i d’altres establiments que col·laboren amb nosaltres.

La Protectora organitzarà una Festa anual per tal de reunir a tots els padrins (presencials i no presencials) i els seus animals apadrinats.

Si el padrí ho vol, hi ha la possibilitat de concertar una visita anual a la Protectora, coincidint amb el dia de la Festa dels Padrins.

En les visites al refugi es recomana l’ús de roba adequada, degut a la possibilitat d’embrutar-se.

En cap cas es deixarà l’apadrinat solt quan estigui fora de la Protectora.

El full d’apadrinament sera acceptat després d’haver-se llegit les condicions d’apadrinament.

El padrí rebrà, per correu electrònic, un informe inicial de presentació de l’animal (sexe, edat, quan va arribar al refugi, etc).

No podrà ser informat de les dades dels seus antics propietaris o de la persona que el va entregar al refugi.

L’animal apadrinat conservarà el seu nom, a fi de no crear-li confusions ni trastorns psicològics. En cas de no conèixer el nom, el padrí n’hi podrà posar un.

El fet d’apadrinar no confereix cap dret de propietat sobre l’animal.

El padrí podrà adoptar l’animal en qualsevol moment, obtenint el mateix descompte que un soci.

Però al cap d’un any disposarà d’un descompte especial del 50%.
En cas de que l’animal apadrinat sigui adoptat, se li comunicarà al padrí quan la adopció estigui confirmada. En cap cas el padrí serà informat de les dades de l’adoptant.

Si per motius d’estricta gravetat en la salut de l’animal, el veterinari del refugi, ha d’aplicar l’eutanàsia, se li comunicarà al padrí. Però la decisió la tindrà única i exclusivament el facultatiu veterinari i la Protectora, com a responsables del seu benestar i la seva qualitat de vida.

En ambdós casos anteriors, la Protectora li assignarà un nou apadrinat (o se li oferirà la opció d’escollir-ne un altre de la llista de gossos i gats per apadrinar).

En qualsevol moment el padrí podrà suspendre la seva ajuda, però es prega que posi el fet en coneixement de la Protectora abans del dia 25 del mes pertinent. En cap cas es retornarà l’import ja cobrat.

El padrí rebrà semestralment, per correu postal, la revista “Petjades”. A més, en cas de disposar de correu electrònic, serà informat de les activitats que la Protectora organitza periòdicament o en les que participa.

El padrí tindrà un carnet que l’acreditarà com a tal. I li permetrà gaudir de certs avantatges en clíniques veterinàries i d’altres establiments que col·laboren amb nosaltres.

Els padrins presencials podrán visitar el seu gat apadrinat dos cops al mes. Les visites tindran lloc els diumenges, de 12:00h a 13:30h i els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 15:30h a 17:00h.

Cal que el padrí confirmi la seva assistència, mínim amb 4 dies d’antelació, enviant un mail a padrins@protectorasabadell.org. Caldrà indicar nom i cognoms del padrí, nom de l’apadrinat, dia de la visita, nombre de persones que vindran i un telèfon de contacte.

En cas de mal temps (pluja o neu) la visita quedarà anul·lada. Per seguretat, el padrí no podrà accedir sol al pati on hi ha el seu apadrinat.

Quan arribi a la Protectora sempre haurà de passar primer per recepció on l’atendrà un treballador o voluntari del Programa Padrins que s’encarregarà d’acompanyar-lo.

En cas de que el padrí tingui animals propis, no els podrà entrar al refugi.

En les visites al refugi es recomana l’ús de roba adequada, degut a la possibilitat d’embrutar-se.

La Protectora organitzarà una Festa anual per tal de reunir a tots els padrins (presencials i no presencials) i els seus animals apadrinats.

El full d’apadrinament sera acceptat després d’haver-se llegit les condicions d’apadrinament.