1983 · Dècada dels 80

1983 · Dècada dels 80

  Malgrat les millores contínues, la dècada dels 80 va ser especialment dura: la societat estava encara menys conscienciada que ara respecte al problema de l’abandonament, no hi havia més refugis a la comarca i el nombre d’animals...

1981 · Conveni amb l’Ajuntament de Sabadell

Aquell any es signà un contracte de col•laboració per a la recollida d’animals abandonats amb l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant el qual atorgava una subvenció a la Lliga Protectora pel desenvolupament de la seva...
1979 · Constitució de l’Associació

1979 · Constitució de l’Associació

Aquell any un grup de persones van decidir constituir-se formalment com a associació i van buscar un lloc més idoni per a l’alberg i custòdia dels animals.     Seguidament, s’inicià una campanya de captació de...

1962 · El començament

L’any 1962 va crear-se a Sabadell, amb l’aprovació del Patronat Local de la ciutat, un refugi d’animals de companyia. No tenia més ajuda que la bona voluntat i les escasses aportacions econòmiques d’un nombre reduït de...