Avís legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir als materials que s’inclouen i utilitzar-los implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i una altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web www.protectorasabadell.org és la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell, amb domicili social a la Ctra. de Caldes, km 24,2, amb CIF G08977126.

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació.

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc web són propietat de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estan protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -excepte en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell unicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a protectora@protectorasabadell.org. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.protectorasabadell.org com a font de la informació quan correspongui.

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© (nom del titular) segons apareix publicat a la pàgina web de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça protectora@protectorasabadell.org.

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Totes les dades de caràcter personal que se sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell.

En cap cas seran utilitzades per a fins distints o cedits a tercers. La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell està clarament posicionada en contra del “spam”, pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell té convenientment assegurats en el seu poder.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies” associades i emmagatzema informació en l’equip des del qual s’accedeix. També utilitza un dispositiu que recapta informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris. 

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell mitjançant correu electrònic a l’adreça protectora@protectorasabadell.org o correu postal a Ctra. de Caldes, km 24-2 (davant del Santuari de la Salut), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell.