2015 · Reparació tancas i teulades

01/01/2015 | Història

Gener / febrer / març: Reparació de pals, filats, teulades i ombratges dels patis afectats per la caiguda de pins el dia de la ventada (9-12-2014).