2014 · Ventada 9-12-2014

11/01/2014 | Història

Arran de la ventada a la ciutat, el refugi pateix molts desperfectes (sobretot per arbres grans caiguts sobre tanques, portes, canonades d’aigua i llum). Es fa una crida als voluntaris, amb molt d’èxit de col·laboració, i la ciutadania per contractar serveis professionals per: reparació de la tanca, col·locació de noves portes, lampisteria i electricitat per a connexió dels conductes i cablejats i retirada de troncs i branques grans mitjançant camions pel gran volum que representa. Per sort, tots els animals estan bé i no han patit cap mal.