2010 · Adequació d’un magatzem per a activitats

01/01/2010 | Història

Es van fer unes importants obres al pis de dalt de la casa: instal·lant i muntant un fals sostre de guix; pintant els sostre, les parets i l’escala, així com els marcs de les finestres i de la porta; envernissant el terra de fusta i fent el muntatge d’unes prestatgeries metàl·liques per tenir emmagatzemat el material dels diferents programes en funcionament i també el dels estands que s’organitzin en les diferents activitats.