2006 · Inauguració de la primera exposició

2006 · Inauguració de la primera exposició

Amb aquesta exposició fotogràfica, a la Lliga Protectora d’Animals volíem mostrar una visió diferent dels nostres protegits – animals abandonats per la societat – desterrant  els típics tòpics...