2000 · Dècada del 2000

2000 · Dècada del 2000

Des de l’any 2000 la Lliga només s’ocupa dels animals abandonats de Sabadell, gràcies a la creació d’altres refugis a la comarca. Això va fer possible una disminució dràstica del nombre d’animals...