http://www.protectorasabadell.org/otras_maneras.php
<iframe allowtransparency=
http://www.protectorasabadell.org/condiciones.php
http://es.protectorasabadell.org/contacto.php
http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php
https://www.instagram.com/protectorasabadell/
http://www.protectorasabadell.org/contacto.php
https://www.facebook.com/Comportamentsabadell
http://www.protectorasabadell.org/actividades.php
<iframe allowtransparency=
http://www.socresponsable.org/
http://www.protectorasabadell.org/contacto.php
http://www.protectorasabadell.org/actividades.php

 

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és una associació privada sense ànim de lucre declarada entitat d'utilitat pública.

Per portar a terme les seves activitats es finança amb:

  1. Les quotes dels socis (té aproximadament 952 socis l’any 2020) i padrins.
  2. Llegats i donacions.
  3. El contracte amb l'Ajuntament de Sabadell, des de l'any 1981, per a la recollida, custòdia i adopció d'animals abandonats.
  4. El contracte amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la recollida, custòdia i adopció de gossos abandonats.

       Foto recursos web

2009 Lliga Protectora d'Animals de Sabadell |
http://www.cactussenygrafic.com/