9711 Apadrinat
Nom: Anibal
Sexe: Mascle
Data naixement: 30-03-2008
Data entrada: 30-03-2015
Raça: x P. Alemany
Molt bó i pacífic. No dona cap mena de problemes.