8125
Nom: Luna
Sexe: Femella
Data naixement: 15-11-2008
Data entrada: 21-07-2013
Raça: Pit Bull
És una gossa increïblement afectuosa i bona amb la gent; es desviu per rebre carícies. Li costa conviure amb altres gossos, tot i que a la seva antiga llar havia estat convivint amb un altre gos de raça pit bull. Aquest tipus de gossos sol mostrar problemes de comportament en una protectora, perquè en una gàbia conviuen uns 10 gossos i els situacions d'estrès poden provocar baralles. A casa, no acostumen de mostrar cap tipus de problema.