10253-61 Apadrinat
Nom: Lucky
Sexe: Mascle
Xapa: 61
Data naixement: 15-09-2012
Data entrada: 21-09-2015
Raça: x Podenc
És un gos molt poruc, li costa molt apropar-se si no coneix. Síha de tenir paciència i anar a poc a poc a líhora de mantenir contacte amb ell. Amb la resta de gossos no mostra problemes directes, però al nostre centre, en moments díestrés redirigeix cap a la resta de companys (mai cap a gent). Millor que els adoptants no tinguin nens o nadons, per tal de facilitar la seva adaptació.